Organizator:
Kraj:
Datum:
Organizator Delavnica / Tečaj Datum Ura Lokacija Prijave Opombe
Cene Štupar-Kompetence 2018-22 Word osnovni 28. 3. 2019 16:30 Linhartova ulica 13, 1000 Ljubljana
Cene Štupar-Kompetence 2018-22 Googlove storitve in pametne naprave 1. 4. 2019 09:00 Kališnikov trg 12, 1000 Ljubljana
IC Geoss Komunikacija na delovnem mestu 4. 4. 2019 09:00 Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija
IC Geoss Pridobivanje digitalnih kompetenc - excel 7. 5. 2019 17:00 Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija
Cene Štupar-Kompetence 2018-22 Googlove storitve in pametne naprave 13. 5. 2019 16:30 Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana